Nieuws

Waarom een dijkverbetering?

In 2017 zijn er landelijk nieuwe normen vastgesteld voor de dijken in Nederland. De normering hangt nu af van wat zich achter de dijk bevindt: hoe meer slachtoffers en schade bij een doorbraak, hoe hoger de norm. Alle dijken in Nederland moeten in 2050 getoetst en aangepast zijn aan deze normen.

Waterschap Aa en Maas heeft 110 km dijk in beheer. Deze worden in delen aangepakt omdat het veel te veel is om in 1 keer te doen.

Het waterschap is gestart met de voorbereiding voor de verbetering van het deel tussen Cuijk (spoorbrug Katwijk) en Ravenstein (brug A50).

Nu wordt een verkenning uitgevoerd. In de verkenning wordt bekeken wat er verbeterd moet worden en hoe dat het beste gedaan kan worden. Hiervoor worden mogelijke maatregelen bekeken en wordt uiteindelijk besloten wat er op hoofdlijnen gaat gebeuren: dit heet het voorkeursalternatief. Eind 2022 is dit bekend. In de planfase (2023-2024) wordt het ontwerp in detail uitgewerkt en de vergunningen aangevraagd. Daarna start de uitvoering (2025-2028).

Bijna de hele dijk moet verhoogd worden, dit is afhankelijk van de locatie tussen de 20 en 80 cm. Daarnaast moeten er maatregelen genomen worden om de dijk sterker te maken en om piping te voorkomen (piping is kwel onder de dijk dat zand meeneemt waardoor er kanaaltjes onder de dijk ontstaan en deze kan inzakken).

Wat vooraf ging

In juli 2020 is het waterschap gestart met de verkenningsfase van het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Deze fase duurt tot begin 2023. We hebben toen een filmpje gemaakt waarin we uitleggen waarom het project nodig is. Jij speelde een hoofdrol in deze film

Kijktip 1:  https://youtu.be/-_xhSgKu6fE

Stand van zaken

Het afgelopen jaar hebben we vijf mogelijke alternatieven opgesteld samen met de leden van de werkateliers. Als de verkenningsfase klaar is, komen uit deze vijf alternatieven twee  opties voor een dijkverbetering naar voren (de kansrijke alternatieven). Ook is dan duidelijk welke optie de voorkeur heeft (het voorkeursalternatief). Hoe dit precies gaat, hebben we uitgelegd in een journaal

Kijktip 2:  https://youtu.be/lT89HmQV-l0

De digitale informatiebijeenkomst die we in juli hierover hielden, is ook terug te zien

Kijktip 3: Digitale informatiebijeenkomst dijkverbetering Cuijk-Ravenstein - WebinarGeek

Vooruitblik

In januari 2022 houden we weer een informatiebijeenkomst over de twee kansrijke alternatieven en een onderdeel van de milieueffectrapportage die ter inzage gaat. Dan kunnen mensen aangeven of we de milieueffecten op de goede manier onderzoeken en of we iets vergeten zijn. Meer hierover lees je in onze laatste nieuwsbrief

Leestip 1: https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/replay/957527/67a58e1eb1d2bcc54af668c5bad65ec7/

Informatie en inbreng

Een dijkversterking heeft grote impact op het gebied en de bewoners. Daarom zorgen we op verschillende manieren voor informatie en inbreng van de belanghebbenden in het project.

We doen dat op drie manieren:

  1. Voor iedereen die belang heeft of geïnteresseerd is organiseren we informatieavonden, sturen we nieuwsbrieven en houden we een website bij, waarop de voortgang te volgen is en documenten te downloaden zijn.
  2. We organiseren werkateliers met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals organisaties voor natuur en milieu, landbouw, cultuurhistorie, recreatie en toerisme, bedrijven, vertegenwoordigers van bewoners en overheden zoals de gemeente. Dorpsraad Herpen is vertegenwoordigd en daarnaast drie bewoners van het gebied. Tijdens de werkateliers vragen we de deelnemers input te geven voor de verschillende oplossingen en aandachtspunten aan te dragen.
  3. In 2022 bezoeken we iedereen die direct aan de dijk woont en daardoor te maken krijgt met de dijkverbetering. In 2022 wordt eerst het voorkeursalternatief op hoofdlijnen vastgesteld. Daarna wordt het ontwerp pas verder gedetailleerd. Toch willen we alvast de specifieke aandachtspunten bekijken.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dat gerust contact op met Maartje Thijssen van waterschap Aa en Maas.

mthijssen@aaenmaas.nl

06-22747472