Nieuws uit de Dorpsraad

Zomerondernemer

We zijn weer op zoek naar jonge mensen 15-22 jaar die komende zomer willen deelnemen aan Zomerondernemer. Zie ook http://www.zomerondernemer.nl of ... Lees verder...

Schat aan ervaring 'verzilveren'

Jammer dat er zoveel braak blijft liggen aan opgedane ervaring... Wat allemaal is meegemaakt in naaste omgeving of door gewerkt te hebben met mensen die 'uit het evenwicht' zijn geraakt. Wij zoeken mensen die consequent zijn en zich kunnen verplaatsen ... Lees verder...

Oss Innoveert

Beste volger van Oss Innoveert,

Oss Innoveert staat niet stil! Wij informeren je graag over het laatste nieuws, want dit jaar gaat Oss Innoveert verder met maar liefst drie edities:

Inloopspreekuur

Beste inwoners van Herpen, Keent, Koolwijk, Neerloon en Overlangel,

Maandag 26 febr. a.s starten we met het inloopspreekuur, welke terugkerend gehouden wordt op de laatste maandag van de maand.

Deze vindt plaats in de Huiskamer welke zich ... Lees verder...

ONS welzijn organiseert informatieavond Buitenspeeldag Oss

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 27 februari is er een informatieavond over de Buitenspeeldag in het Talentcentrum, Berghemseweg 8b, in Oss. De avond is bedoeld ... Lees verder...

Gezocht: Tweede Dagcoördinator voor Voedselbank Oss

Tweede Coördinator
16 uur per week, iemand die nauw samenwerkt met de reeds aanwezige coördinator

Over de organisatie:
De Voedselbank Oss en omgeving verstrekt gekregen voedsel gratis aan ... Lees verder...

Afvalkalender 2018

De afvalkalender van 2018 is beschikbaar. Op de afvalkalender staan alle ophaaldagen voor het aankomende jaar. U ontvangt geen papieren afvalkalender meer. De kalender van 2018 kunt u digitaal opvragen en/of zelf printen. Dat kan via www.mijnafvalwijzer.nl ... Lees verder...

Compleet nieuwsoverzicht

Komende vergaderingen

26-06-2018 : Openbare vergadering
18-09-2018 : Openbare vergadering
20-11-2018 : Openbare vergadering

Overzicht vergaderingen

Dorpsraad Herpen

De gemeente Oss wil bewoners graag actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Ook wil de gemeente de afstand tussen de gemeente en de burgers verkleinen. Hiervoor zijn wijk- en dorpsraden aangesteld. Voor de kernen Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent is dat de Dorpsraad Herpen.

De Dorpsraad geeft de gemeente advies over bestemmingsplannen en wijzigingen daarvan, over inrichting en beheer van de openbare ruimte, over veiligheid en nog veel meer aspecten die te maken hebben met de leefbaarheid in de kernen en de leefomgeving van de inwoners. De Dorpsraad geeft subsidie aan verenigingen en groepen die initiatieven ontplooien die ten goede komen aan onze inwoners. De Dorpsraad neemt ook zelf het initiatief voor projecten.

De Dorpsraad legt hierover verantwoording af aan de inwoners tijdens de maandelijkse openbare vergaderingen.

Contactgegevens Dorpsraad Herpen

Algemene contactgegevens
E-mail:
Postadres:
Zandstraat 4
5373 KW Herpen
Will de Hoog - van Dijk (Voorzitter)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22483594
Tonny van Beerendonk (Secretaris)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-57537090
Menno Ykema (Penningmeester)
Woonplaats:
Overlangel
Telefoon:
06-50236603
Piet Derks
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-11088161
Neeltje Arts
Woonplaats:
Overlangel
Telefoon:
06-11212115
Arjan Calatz
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-51013557
Peter van Rosmalen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-50897319
Peggy Mulderij (Wijkcoördinator)
Telefoon:
14 0412