Nieuws uit de Dorpsraad

Bijeenkomst bewonersavond Keuze schoollocatie Herpen

Een nieuwe locatie voor basisschool 't Schrijverke is onderdeel van de uitvoering Voorzieningenkaart Herpen. De resultaten van de locatie-onderzoek ... Lees verder...

Afvalkalender 2018

De afvalkalender van 2018 is beschikbaar. Op de afvalkalender staan alle ophaaldagen voor het aankomende jaar. U ontvangt geen papieren afvalkalender meer. De kalender van 2018 kunt u digitaal opvragen en/of zelf printen. Dat kan via www.mijnafvalwijzer.nl ... Lees verder...

Platform Vrijetijd Oss

Platform Vrijetijd Oss is een platform van organisaties actief binnen de vrijetijdssector en de gemeente. Het platform stimuleert samenwerken en ontmoeten in deze sector én beschikt over een jaarlijks projectbudget.

Heb jij een plan voor ... Lees verder...

Opbrengst Goeden Doelen Week 2017

Begin april heeft de tweede editie van de Herpse Goeden Doelen Week plaats gevonden. En met resultaat, in totaal werd een bedrag van €8.681,26 opgehaald. Dit bedrag zal worden verdeeld onder de deelnemende goede doelen. We willen alle vrijwilligers ... Lees verder...

Heeft u een elektrische auto? Vraag een laadpaal aan!

Het aantal elektrische auto's in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is veel duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Combinatie Nuon-Heijmans heeft pas een aanbesteding gewonnen en plaatst 2500 nieuwe laadpunten in ... Lees verder...

Gemeente Oss schaft leges evenementenvergunning af en lanceert nieuw aanvraagformulier

Vanaf 1 januari zijn er geen kosten meer voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Daarnaast staat er een nieuw digitaal aanvraagformulier evenementenvergunningen online. Gemeente Oss heeft deze wijzigingen doorgevoerd om evenementen en het ... Lees verder...

Presentaties thema-avond Wonen

Bedankt voor jullie inbreng op de thema-avond. De presentaties nog is rustig doorlezen?

- Presentatie Gemeente

- Presentatie Mooiland

... Lees verder...

Stand van zaken lopende projecten

De openbare vergadering gepland op 13 september 2016 zal komen te vervallen. We zijn van mening dat er onvoldoende zaken zijn om een volledige vergadering te vullen. Momenteel is door ziekte ook de menskracht onvoldoende. Graag stellen we jullie op ... Lees verder...

Compleet nieuwsoverzicht

Komende vergaderingen

22-01-2018 : Presentatie locatieonderzoek basisschool 't Schrijverke
  • Aanvang: 19:00 uur
  • Locatie: 't Schrijverke (Herpen)
  • Op deze avond wordt de uitslag van het locatieonderzoek ten behoeve van basisschool 't Schrijverke gepresenteerd.
30-01-2018 : Openbare vergadering
06-03-2018 : Openbare vergadering

Overzicht vergaderingen

Dorpsraad Herpen

De gemeente Oss wil bewoners graag actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Ook wil de gemeente de afstand tussen de gemeente en de burgers verkleinen. Hiervoor zijn wijk- en dorpsraden aangesteld. Voor de kernen Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent is dat de Dorpsraad Herpen.

De Dorpsraad geeft de gemeente advies over bestemmingsplannen en wijzigingen daarvan, over inrichting en beheer van de openbare ruimte, over veiligheid en nog veel meer aspecten die te maken hebben met de leefbaarheid in de kernen en de leefomgeving van de inwoners. De Dorpsraad geeft subsidie aan verenigingen en groepen die initiatieven ontplooien die ten goede komen aan onze inwoners. De Dorpsraad neemt ook zelf het initiatief voor projecten.

De Dorpsraad legt hierover verantwoording af aan de inwoners tijdens de maandelijkse openbare vergaderingen.

Contactgegevens Dorpsraad Herpen

Algemene contactgegevens
E-mail:
Postadres:
Zandstraat 4
5373 KW Herpen
Will de Hoog - van Dijk (Voorzitter)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22483594
Tonny van Beerendonk (Secretaris)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-57537090
Menno Ykema (Penningmeester)
Woonplaats:
Overlangel
Telefoon:
06-50236603
Arnold Siebers
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-51362475
Erik Banken
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-15467565
Piet Derks
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-11088161
Hans Wijdeven
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-53736216
Willem van Hoogstraten (Wijkcoördinator)
E-mail:
Telefoon:
14 0412
Frank van Lent (Wijkcoöridinator)
E-mail:
Telefoon:
14 0412