NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

Openbare vergadering dinsdag 14 november 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Dorpsraad Herpen.

 

Deze vergadering zal beginnen om 20.00 uur in dorpshuis ’t Slotje in Herpen.

 

Agenda

 

Vraag nu kaarten aan voor de bedankavond vrijwilligers!

 

Op vrijdag 8 december 2017 is in theater De Lievekamp de jaarlijkse bedankavond voor vrijwilligers. De gemeente Oss biedt vrijwilligers een leuke voorstelling aan en maakt die avond de vrijwilliger van het jaar 2017 bekend.

 

Alle organisaties en verenigingen uit de gemeente Oss kunnen tot 6 november maximaal 5 kaarten aanvragen voor hun vrijwilligers. De kaarten zijn gratis. Bij teveel aanvragen worden de kaarten verloot onder de aanvragers.

 

Aanvragen van kaarten kan via het digitale inschrijfformulier op de website van de gemeente Oss www.oss.nl/goudenoogappel

 

Platform Vrijetijd Oss

 

Platform Vrijetijd Oss is een platform van organisaties actief binnen de vrijetijdssector en de gemeente. Het platform stimuleert samenwerken en ontmoeten in deze sector én beschikt over een jaarlijks projectbudget.

 

Heb jij een plan voor een evenement, arrangement, product of project dat bijdraagt aan de vrijetijdseconomie van Oss en haar gebieden? Laat het weten aan Platform Vrijetijd Oss. Voor goede plannen is een financiële bijdrage mogelijk!

 

Kijk hier hoe je aanvraag in kunt dienen.

 

Openbare vergadering 26 september gaat niet door

Zoals per e-mail en krant gecommuniceerd is de openbare vergadering van 26 september niet door gegaan.

Er staat veel op de planning waar de dorpsraad, op niet al te lange termijn, met de inwoners van Herpen, Overlangel, Keent, Neerloon en Koolwijk over wil praten. Graag zien we u allen op de eerstevolgende openbare vergadering van 14 november.

Openbare vergadering dinsdag 13 juni

De vergadering zal beginnen om 20.00 uur in dorpshuis ’t Slotje in Herpen.

 

Op de agenda staat een presentatie van de Adviesraad Sociaal Domein Oss. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Oss. De adviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over zorg en sociale voorzieningen. Andere onderwerpen zijn maatschappelijke ondersteuning, werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.

Iedereen verdient een tweede kans, na een hartprobleem, in welke orde dan ook” is de missie van Hart voor Oss. Hart voor Oss geeft een presentatie over AED’s, de AED drone, HartslagNu met EHBO apps e.d.

De reconstructie van de Rogstraat is onlangs afgerond en geëvalueerd. Signalen en opmerkingen van u en uit het inloopspreekuur zijn meegenomen in de evaluatie. Ook de voorzieningenkaart Herpen staat op de agenda. Klik hier voor de volledige agenda.

 

Voor de notulen van de vorige vergadering klik hier.

Inloopspreekuur Dorpsraad

Op maandagochtend 8 mei wordt er bij wijze van proef in Herpen een inloopspreekuur gehouden door de Dorpsraad.

Het vindt plaats van 10 tot 12 in de Huiskamer van de zorgcoöperatie Het Land van Herpen, Schoolstraat 2.

De Dorpraad gaat geen belangen behartigen van individuele gevallen, maar meer algemene onderwerpen, zoals bijv. knelpunten in de infrastructuur, de sociale infrastructuur, aanvullingen op de voorzieningen kaart enz. enz.

Omdat er inwoners zijn die overdag werken, geven we ook de mogelijkheid om het schriftelijk te doen via de mail: dorpsraadherpen@gmail.com.

 

De gemeente Oss wil bewoners graag actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Ook wil de gemeente de afstand tussen de gemeente en de burgers verkleinen. Hiervoor zijn wijk- en dorpsraden aangesteld. Voor de kernen Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent is dat de Dorpsraad Herpen.

 

De Dorpsraad geeft de gemeente advies over bestemmingsplannen en wijzigingen daarvan, over inrichting en beheer van de openbare ruimte, over veiligheid en nog veel meer aspecten die te maken hebben met de leefbaarheid in de kernen en de leefomgeving van de inwoners. De Dorpsraad geeft subsidie aan verenigingen en groepen die initiatieven ontplooien die ten goede komen aan onze inwoners. De Dorpsraad neemt ook zelf het initiatief voor projecten.

De Dorpsraad legt hierover verantwoording af aan de inwoners tijdens de maandelijkse openbare vergaderingen.

 

Opbrengst Goeden Doelen Week 2017

Begin april heeft de tweede editie van de Herpse Goeden Doelen Week plaats gevonden. En met resultaat, in totaal werd een bedrag van €8.681,26 opgehaald. Dit bedrag zal worden verdeeld onder de deelnemende goede doelen. We willen alle vrijwilligers die zich in hebben gezet voor dit initiatief feliciteren met het behaalde resultaat!

 

 

Openbare vergadering dinsdag 18 april 2017

Openbare dorpsraadvergadering Herpen in het teken van duurzaamheid en wonen. Dinsdag 18 april 2017 om 20.00 uur in dorpshuis ’t Slotje in Herpen. Klik hier voor de agenda.

 

Duurzaamheid en energiebesparing is HET onderwerp van deze tijd. Landelijk is duurzaamheid aan de orde van de dag, maar ook lokaal. Dorpsraad Herpen wil een bijdrage leveren door Buurkracht in Herpen te presenteren. De organisatie Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk gemakkelijker. Bovendien kun je samen vaak inkoopvoordeel krijgen, waardoor de inwoners goedkoper uit zijn.

 

Ook het thema wonen staat op de agenda. Wat gaat Mooiland aan de huurwoningen doen in 2017 en wat verder aan duurzaamheid. Ook maakt de Dorpsraad afspraken met de gemeente over wonen. Welke onderwerpen zijn belangrijk in de toekomst op het gebied van wonen en zorg in Herpen en Overlangel.

 

Ook de voorzieningenkaart Herpen/Overlangel staat op de agenda en u wordt bijgepraat over een aantal lopende zaken. Kom meepraten dinsdag 18 april op de openbare dorpsraadvergadering.

 

Heeft u een elektrische auto? Vraag een laadpaal aan!

Het aantal elektrische auto’s in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is veel duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Combinatie Nuon-Heijmans heeft pas een aanbesteding gewonnen en plaatst 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Zo ook in Oss! Rijders van elektrische auto’s kunnen een oplaadpunt aanvragen. Lees verder

Gemeente Oss schaft leges evenementenvergunning af en lanceert nieuw aanvraagformulier

Vanaf 1 januari zijn er geen kosten meer voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Daarnaast staat er een nieuw digitaal aanvraagformulier evenementenvergunningen online. Gemeente Oss heeft deze wijzigingen doorgevoerd om evenementen en het aanvragen van de vergunning nog beter te laten verlopen. Lees meer.

 

Goede Doelen Week 2017

Na het succesvolle eerste jaar is de werkgroep weer opgestart en begonnen met de voorbereidingen voor de Goede Doelen Week Herpen in 2017.

 

​Deze week is gepland van 2 t/m 8 april 2017.Eind maart zullen de enveloppen worden bezorgd zodat alle inwoners van Herpen zorgvuldig een keuze kunnen maken uit de goede doelen die zij willen steunen. Dat zijn: Brandwondenstichting, Diabetesfonds, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nierstichting, Reumafonds en Rode Kruis.

 

Het ophalen van de enveloppen gebeurt op 2 dagen: dinsdag 4 april en woensdag 5 april van 17.30 tot 20.30 uur.

 

Natuurlijk hoopt de werkgroep dat alle collectanten zich opnieuw willen inzetten voor de Goede Doelen Week en bedankt iedereen bij voorbaat voor hun inzet. Nieuwe collectanten blijven uiteraard van harte welkom.

 

​Aanmelden kan bij : Dorie van Berkel 0486-412382 of bij Mia van Mensvoort 0486-413726

Landelijke Opschoondag 25 maart voor een Schoon Oss en Schone Maas!

Zwerfafval is een probleem, ook in de gemeente Oss. De gevolgen van zwerfafval zijn duidelijk te zien. Daar gaan we iets aan doen tijdens de Landelijke Opschoondag! Op zaterdag 25 maart ruimen we van 10.00 uur tot 12.00 uur zwerfafval op. Vorig jaar deden 550 deelnemers en schooljeugd mee en werd er zo’n 7800 kg zwerfafval opgeruimd. Meld je aan en help ons ook dit jaar weer mee! Lees hier meer.

 

Openbare vergadering 14 februari 2017

Op dinsdag 14 februari is er een openbare dorpsraadsvergadering. Klik hier voor de agenda.

 

Hieronder de presentaties van deze vergadering.

Terugblik en vooruitblik 2017

Presentatie Waterschap Aa en Maas

Natuurspeelbos

 

De volgende openbare vergadering is gepland op dinsdag 18 april 2017, 20:00 uur in 't Slotje

 

Afvalkalender 2017

De afvalkalender van 2017 is beschikbaar. Op de afvalkalender staan alle ophaaldagen voor het aankomende jaar. U ontvangt sinds vorig jaar geen papieren afvalkalender meer. De kalender van 2017 kunt u digitaal opvragen en/of zelf printen. Dat kan via www.mijnafvalwijzer.nl of de gratis app AfvalWijzer.

Contactgegevens Dorpsraad Herpen

 

Will de Hoog – van Dijk (Voorzitter)

Woonplaats: Herpen

Telefoon: 06-22483594

 

Tonny van Beerendonk (Secretaris)

Woonplaats: Herpen

Telefoon: 06-57537090

 

Menno Ykema (Penningmeester)

Woonplaats: Overlangel

Telefoon: 06-50236603

 

Arnold Siebers

Woonplaats: Herpen

Telefoon: 06-51362475

 

Erik Banken

Woonplaats: Herpen

Telefoon: 06-15467565

 

Piet Derks

Woonplaats: Herpen

Telefoon: 06-11088161

 

Hans Wijdeven

Woonplaats: Herpen

Telefoon: 06-53736216

 

Willem van Hoogstraten (Wijkcoördinator)

E-mail: w.van.hoogstraten@oss.nl

Telefoon: 14 0412

 

Frank van Lent (Wijkcoöridinator)

Email`: f.van.lent@oss.nl

Telefoon: 14 0412

 

 

Algemene contactgegevens

Email: dorpsraadherpen@gmail.com

Postadres: Zandstraat 4, 5373 KW Herpen

Dorpsraad Herpen © All Rights Reserved