Subsidies

Subsidiebeleid Dorpsraad Herpen

Heeft u een steuntje in de rug nodig voor jouw evenement?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor initiatieven om de leefbaarheid in  Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent te vergroten. Klik hieronder voor de richtlijnen en vul het aanvraagformulier in!

Voor subsidiering op grond van deze richtlijnen komen evenementen in aanmerking, die:

  • In het beheersgebied van de Dorpsraad georganiseerd worden;
  • Die geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter hebben;
  • Voor de gehele, of een gedeelte, van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn;
  • Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de gemeenschap;
  • Vrij toegankelijk zijn voor betrokken inwoners in het werkgebied waarin het te organiseren evenement plaats zal vinden.
  • Ondersteund worden door andere subsidies en waarbij ook zelf verworven inkomsten zijn gegenereerd, anders dan subsidies.

Subsidiering van een evenement vindt in principe eenmaal per jaar plaats.

Naast evenementen kan door de Dorpsraad een bijdrage worden verleend in de bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project (buurtwerk, renovatie, herstel, aanschaf materialen/hulpmiddelen).

Aanvraagformulier subsidie van de Dorpsraad

Evenement: (verplicht)

Naam vereniging/evenement: (verplicht)

E-mailadres: (verplicht)

Gevraagd bedrag: (verplicht)
,00

Omschrijving: (verplicht)

Begroting: (verplicht)