Nieuws

Zorgcoöperatie 'Het Land van Herpen'

Op 3 december jl. organiseerde de dorpsraad Herpen een informatieavond over de zorg in de toekomst. Een onderwerp dat leefde gezien de belangstelling van ruim 150 geïnteresseerden op die avond. Velen maakten zich zorgen over de grote veranderingen die ons staan te wachten:

• de overheid wil dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen

• bejaardenhuizen worden opgeheven

• de gemeente krijgt meer zorgtaken, maar minder geld

• familie en buren moeten een grotere rol gaan spelen bij het verzorgen

• de eenzaamheid onder ouderen neemt toe

Tijdens de vergadering werd de zorg uitgesproken of iedereen wel de zorg kan blijven krijgen die men nodig heeft. Zeker als men geen familie dicht in de buurt heeft of zelf geen vervoer heeft. Zullen de mantelzorgers niet overvraagd gaan worden?

Uit de bijeenkomst bleek dat langer zelfstandig wonen soms kleine praktische problemen oplevert; soms van korte, soms van langere duur. Stel u voor dat er een lamp kapot is en u durft niet meer op een trapje te klimmen, of u heeft een been gebroken en kunt tijdelijk geen boodschappen doen, of u heeft geen eigen vervoer en moet naar een afspraak.

Ook kwam naar voren dat er behoefte is aan een centrale plek waar inwoners, jong en oud, elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten voor een kop koffie, een praatje of een leuke activiteit. In eerste instantie in Herpen, maar bij voldoende belangstelling ook op andere plaatsen.

Al met al voor de dorpsraad voldoende redenen om over te gaan tot het oprichten van een zorgcoöperatie. Deze zorgcoöperatie heeft de naam 'Het Land van Herpen' gekregen. In een zorgcoöperatie helpen mensen elkaar, sommigen hebben hulp nodig en anderen vinden het fijn om te helpen. Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat iedereen in het dorp kan blijven wonen zolang hij of zij dat wil. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat dat lukt! Ook wil de zorgcoöperatie dat iedereen actief betrokken kan blijven bij het dorp. Actief blijven helpt om langer gezond te blijven.

Om een goed beeld te krijgen van wat er in Herpen en omgeving leeft en nodig is, hebben wij de bijgevoegde vragenlijst opgesteld. Wij vragen u deze in te vullen waarna wij die persoonlijk in de week van 24 maart bij u komen ophalen. Let wel: het invullen verplicht u tot niets.

Omdat de zorgcoöperatie er is VOOR U en DOOR U kunnen we niet zonder actieve leden die helpen de zorgcoöperatie tot een succes te maken. In het tweede deel van de vragenlijst kunt u aangeven op welke wijze u kunt bijdragen.

Bent u na het invullen van de vragenlijst net zo enthousiast als wij, aarzel dan niet en meld u aan als lid. Een formulier hiervoor is bijgevoegd. Meer informatie kunt u vinden op zorgcooperatieherpen.nl.