Nieuws

Goede Doelen Week 14 tm 18 september 2020 Herpen ON

In de week van 7 april zou de Goede Doelen Week plaatsvinden. We weten allemaal dat door Corona alles anders liep. Toen hoopten we nog dat we in september alsnog een Goede Doelen Week konden organiseren. 

Helaas kunnen we nog niet collecteren.

Geen collecte maar wel een andere oplossing.  

U kunt uw gift overmaken in de week van 14 tot 18 september naar NL 23 RABO 0156740001 t.n.v. M.A.F van Ras-Siebers.

Wij zorgen ervoor dat de giften verdeeld worden over de 10 goede doelen. 

We verdelen het geld onder de goede doelen volgens een verdeelsleutel die we baseren op de opbrengsten van vorig jaar (2019).
 
Voorbeeld: wanneer vorig jaar de totale opbrengst 3000 euro was waarvan 1000 euro bestemd was voor de Hartstichting, dan was dit 1/3 deel van het totaal. Dit jaar maken we dan ook weer 1/3 deel van de totale opbrengst naar de Hartstichting over. 


Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte van het resultaat via Facebook en lokale media.

Dit jaar steunen we deze tien Goede Doelen:
•    Alzheimer Nederland
•    Brandwonden Stichting
•    Diabetes Fonds
•    Hartstichting
•    KWF Kankerbestrijding
•    Longfonds
•    Maag Lever Darm Stichting
•    Nierstichting
•    ReumaNederland
•    Rode Kruis

Wij danken je voor je gift en garanderen dat jouw bijdrage bij de juiste doelen terecht komt! 

Volgend jaar rekenen we weer op iedereen voor de Goede Doelen week in april 2021. 

Voor nu blijf gezond,

Namens de werkgroep Goede Doelen Week Herpen ONK.