Nieuws

Nieuws omtrent het Alard van Herpenplein

Beste inwoners,

Dit bericht ontvingen wij van de projectleider van de gemeente.

In onze ambitie om iedereen tijdig en uitgebreid te informeren over de planning lopen we het risico dat we te snel zijn met berichten en/of weer achterhaald worden door de werkelijkheid. 
Dat is ook meteen de reden waarom we normaal gesproken terughoudend zijn met het verstrekken van gedetailleerde planningen. 
Maar goed dat is niet anders. Afgelopen week is in overleg met de aannemer weer een aanpassing overeengekomen over de planning. De leverancier heeft aangegeven dat de klinkers niet op tijd geleverd konden worden dit in verband met de opstart van zijn nieuwe oven. Zie bijgevoegde link: https://www.madeinlimburg.be/nieuws/nieuwe-oven-doet-co2-drastisch-smelten/
Omdat in de Rogstraat heel diep moeten worden gegraven en het grondwater nu relatief laag staat. willen we daar eigenlijk zo snel mogelijk het werk uitgevoerd hebben. 
Daarom wordt eerder aan de Rogstraat begonnen. Hierdoor kan waarschijnlijk een deel aan de noordzijde van het plein (waar nu gewerkt wordt) dit jaar niet af gemaakt zijn, maar met deze nieuwe planning is de gehele Rogstraat voor de kerst klaar. 
Het werk wordt nog steeds in fases uitgevoerd, alleen de volgorde wordt aangepast. 

De planning komt er dan als onderstaand uit te zien. 

Het werk duurt tot eind maart 2021. Archeologische vondsten en onbekende nuts-voorzieningen kunnen de planning nog veranderen.
Vanaf 21 september werkt aannemingsbedrijf Remmits BV aan de noordzijde van het plein.
Vanaf 12 oktober wordt de Rogstraat afgesloten voor doorgaand verkeer en deze is voor 18 december weer open voor verkeer.
Vanaf 4 januari wordt nog een gedeelte van de noordzijde van het plein uitgevoerd.
Vanaf half januari 2021 wordt begonnen aan de zuidzijde van het plein.

Geprobeerd wordt de overlast zo kort mogelijk te houden.
Als dat betekent dat we terug moeten komen op eerdere berichtgeving is dat natuurlijk wel vervelend maar met de juiste bedoelingen.

En U kunt het eindresultaat reeds bewonderen op 
https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/Ontwerp-voor-Alard-van-Herpenplein-in-Herpen.htm