Nieuws

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Beste inwoners van Koolwijk, Herpen, Overlangel, Neerloon en Keent.

Zoals u reeds van ons vernomen heeft zijn de voorbereidingen voor de dijkverbetering Cuijk-Ravenstein in volle gang.

Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. Om tijdig te voldoen aan de veiligheidsnorm moet er nog veel gebeuren.
Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is een van de trajecten met de hoogste norm langs de Maas vanwege de gevolgen bij een dijkdoorbraak.
Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met Den Bosch.
De veiligheidsnormen zijn strenger geworden omdat er nu veel meer mensen achter de dijk wonen dan vroeger.
Er zijn meer mensenlevens, maar ook meer woningen, bedrijven en infrastructuur die beschermd moeten worden.
Daarnaast neemt de hoeveelheid water dat de Maas afvoert toe door klimaatverandering.
Er komen vaker hoge waterstanden voor die ook langer kunnen duren. Als we niks doen, wordt de kans op een dijkdoorbraak groter.

Op donderdagavond 8 juli organiseerde Waterschap Aa en Maas een digitale informatiebijeenkomst over dit dijkverbeteringsproject.
Het projectteam heeft de resultaten uit de werkateliers gepresenteerd met de vijf mogelijke oplossingen voor de dijkverbetering.
Ook is uitgelegd hoe het projectteam en de leden van de ateliers de komende tijd gaan toewerken naar het pakket maatregelen dat uitgevoerd gaat worden, het zogenaamde voorkeursalternatief.
Mocht u de digitale vergadering gemist hebben en wekt het uw interesse, dan kunt u deze vergadering terugkijken:

https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/webinar/replay/WZQignSfNEc/