Nieuws

Dorpsraad Herpen en KBO starten zorgcoöperatie "Het Land van Herpen"

Tijdens een druk bezochte informatieavond in het Slotje op 3 december jl. bleek dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomstige veranderingen in de zorg. Verzorgingshuizen worden opgeheven, de gemeenten krijgen meer zorgtaken maar minder geld en tegelijk wil de overheid dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dit zal niet gaan zonder dat familie en buren een grotere rol gaan spelen en de helpende hand bieden bij praktische of tijdelijke problemen.

De Dorpsraad Herpen en de KBO hebben daarom het initiatief genomen om een zorgcoöperatie op te richten. Onder het motto: 'VOOR U, DOOR U', mensen die hulp nodig hebben en mensen die anderen willen helpen bij elkaar brengen. Het doel is om zo iedereen in de gelegenheid te stellen zo lang als mogelijk in eigen dorp te blijven wonen.

Komende vergaderingen

Overzicht vergaderingen

Contactgegevens Dorpsraad Herpen

Algemene contactgegevens
E-mail:
Postadres:
Zandstraat 4
5373 KW Herpen
Will de Hoog - van Dijk (Voorzitter)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22483594
Tonny van Beerendonk (Secretaris)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-57537090
Tom van Leeuwen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22822934
Neeltje Arts
Woonplaats:
Overlangel
Telefoon:
06-11212115
Arjan Calatz
Woonplaats:
Neerloon
Telefoon:
06-51013557
Peter van Roosmalen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-50897319
Anne van Griensven (penningmeester)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-27525097
Peggy Mulderij
Woonplaats:
Wijkcoƶrdinator
Telefoon:
14 0412