Nieuws

Syrische medebewoners vertellen.

In Herpen wonen sinds een half jaar twee Syrische gezinnen die door Stichting Vluchtelingenwerk een woning toegewezen hebben gekregen. In de Dorpsraadsvergadering van 14 oktober a.s. vertellen ze iets over hun belevenissen en hun verblijf in ons dorp. Hoe vinden ze het hier, wat gaat goed en wat kan beter. Wijkagent Carlo van Erp komt wat vertellen over het Woning Inbraak Team en welke acties zij komende maanden in Herpen zullen uitvoeren. Ook krijgen we een Sociaal Wijkteam in ons dorp. Sociale wijkteams gaan voor de gemeente de uitvoering van de opgelegde taken op het gebied van zorg en welzijn in ons werkgebied coördineren. De wijkcoördinator zal hierover uitleg geven.

Daarnaast geeft de Dorpsraad inzicht in de speerpunten van de Dorpsraad Herpen voor de komende zittingsperiode en worden de wijzigingen in het Ontwerp bestemmingsplan Berghemseweg / Heiweg besproken.

Kortom een zeer gevarieerde agenda die uitnodigt tot discussie en het bijwonen van de vergadering zeker de moeite waard maakt. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen.

Komende vergaderingen

Overzicht vergaderingen

Contactgegevens Dorpsraad Herpen

Algemene contactgegevens
E-mail:
Postadres:
Zandstraat 4
5373 KW Herpen
Will de Hoog - van Dijk (Voorzitter)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22483594
Tonny van Beerendonk (Secretaris)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-57537090
Tom van Leeuwen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22822934
Neeltje Arts
Woonplaats:
Overlangel
Telefoon:
06-11212115
Arjan Calatz
Woonplaats:
Neerloon
Telefoon:
06-51013557
Peter van Roosmalen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-50897319
Anne van Griensven (Penningmeester)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-27525097
Peggy Mulderij (Wijkcoƶrdinator)
Telefoon:
14 0412