Nieuws

Syrische medebewoners vertellen.

In Herpen wonen sinds een half jaar twee Syrische gezinnen die door Stichting Vluchtelingenwerk een woning toegewezen hebben gekregen. In de Dorpsraadsvergadering van 14 oktober a.s. vertellen ze iets over hun belevenissen en hun verblijf in ons dorp. Hoe vinden ze het hier, wat gaat goed en wat kan beter. Wijkagent Carlo van Erp komt wat vertellen over het Woning Inbraak Team en welke acties zij komende maanden in Herpen zullen uitvoeren. Ook krijgen we een Sociaal Wijkteam in ons dorp. Sociale wijkteams gaan voor de gemeente de uitvoering van de opgelegde taken op het gebied van zorg en welzijn in ons werkgebied coördineren. De wijkcoördinator zal hierover uitleg geven.

Daarnaast geeft de Dorpsraad inzicht in de speerpunten van de Dorpsraad Herpen voor de komende zittingsperiode en worden de wijzigingen in het Ontwerp bestemmingsplan Berghemseweg / Heiweg besproken.

Kortom een zeer gevarieerde agenda die uitnodigt tot discussie en het bijwonen van de vergadering zeker de moeite waard maakt. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen.