Nieuws

Meepraten over de Omgevingsvisie Oss

Beste inwoners  van Herpen, Neerloon, Keent, Koolwijk en Overlangel
 
Hoe willen we dat de leefomgeving van de gemeente Oss er in 2040 uitziet? En hoe bereiken we dit? Dat komt te staan in de Omgevingsvisie Oss. Bij het opstellen van de omgevingsvisie hebben we uw hulp nodig. We willen graag horen wat u belangrijk vindt, bijvoorbeeld over wonen, werken, natuur, klimaat, gezondheid en cultuurhistorie. U kunt uw mening geven tijdens het Atelier 2040 voor inwoners op 2 april 2024. 
 
Gemeente Oss werkt aan de Omgevingsvisie Oss. Eerder hebben we al gebiedsvisies gemaakt voor het stedelijk gebied, de stadjes en kernen en het buitengebied. Als volgende stap maken we nu een toekomstverhaal voor de fysieke leefomgeving van de gemeente als geheel.
 
Atelier Oss 2040, 2 april 2024
We nodigen u uit om mee te denken over de invulling van uw leefomgeving op dinsdagavond 2 aprilin het gemeentehuis in Oss. Samen met u en andere inwoners gaan wij tijdens deze avond graag verder in gesprek over de toekomst van onze gemeente. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
 
Tijdens de bijeenkomst voeren we het gesprek langs drie sporen voor de gemeente Oss. Deze sporen zijn zo opgezet, dat ze helpen om het gesprek over de toekomst van Oss goed te kunnen voeren. We krijgen meer inzicht in de verschillende keuzes, en wat dit betekent voor het gebruik van de ruimte (niet alles kan overal) en de gevolgen voor inwoners, bedrijven en natuur. We kiezen niet voor een van de drie sporen, maar zoeken samen met u naar de beste ideeën uit elk spoor.
 
Aanmelden
Denkt u graag mee over de toekomst van de gemeente Oss op 2 april? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst via omgevingsvisie@oss.nl. Aanmelden kan tot en met 31 maart 2024.