Nieuws

Koolwijksestraat en Alard van Herpenplein

Op 16 december a.s. volgt de laatste vergadering van de huidige Dorpsraad Herpen. Dit wordt een feestelijke vergadering waarin wordt teruggeblikt op de periode 2011 -2014. Dorpsraadslid Pieter Pelders zal een overzichtspresentatie geven welke onderwerpen in die vier jaar de dorpsraad hebben gepasseerd. Welke projecten zijn gerealiseerd en welke onderwerpen zullen worden overgedragen aan de nieuwe Dorpsraad. De voorzitter van de voordrachtcommissie; Emiel de Kleijn komt ook aan het woord en misschien kan hij al een tipje van de sluier oplichten; welke personen worden voorgedragen als dorpsraadslid voor de nieuwe dorpsraadperiode 2015-2018.

Maar de Dorpsraad zou de Dorpsraad niet zijn om ook op haar laatste vergadering belangrijke onderwerpen te agenderen. Er wordt een presentatie gehouden over de plannen die er zijn voor de aanleg van een veilige fietsoversteek van de Berghemseweg ter hoogte van de Koolwijksestraat. Deze oversteek is al enkele jaren een doorn in het oog en de gemeente komt daar nu met een goede oplossing. Een ander belangrijk agendapunt is de herinrichting van de doorgaande weg van Herpen. In het Dorpsplan Herpen 2006 was dit één van de belangrijke uitvoeringspunten en voor 2015 is er eindelijk ruim budget in de gemeentelijke begroting voor opgenomen. De Rogstraat, Allard van Herpenplein en de St. Sebastianusstraat wordt verkeersremmender en vooral ook groener en dorpser ingericht. Dit wordt een omvangrijk project waarbij dorpsraad, belanghebbenden en bewoners intensief worden betrokken. Op deze vergadering vindt de aftrap van dit project plaats. De projectleider komt uitleg geven hoe dit project vorm gaat krijgen.

Kortom een zeer gevarieerde agenda die een mooie afsluiting vormt van een intensieve dorpsraadperiode. Iedereen is van harte welkom. Er is koffie met gebak en de avond sluiten we zoals altijd af met een drankje. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 16 december in Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen en begint om 20.00 uur precies.