Nieuws

De toekomst van de voorzieningen in Herpen en Overlangel

De Dorpsraad Herpen heeft samen met de gemeente Oss en met bewoners een pilot studie uitgevoerd naar de toekomst van de voorzieningen in Herpen en Overlangel. Momenteel hebben we nog redelijke voorzieningen zoals een dorpshuis, veldsportaccommodaties en scholen, maar blijft dit zo. De basisschool in Overlangel gaat volgend jaar al dicht. De gemeente moet ernstig bezuinigingen en kan de benodigde vervangingsinvesteringen in de toekomst niet meer dragen. Bestaande voorzieningen zouden efficiënter gebruikt kunnen worden. De pilot studie heeft zich gericht op de vraag: Welke voorzieningen willen we in onze dorpen in de toekomst absoluut behouden, hoe houden we de leefbaarheid in onze dorpen op peil en welke acties moeten we daarvoor nu in gang zetten. Presentatie advies

Komende vergaderingen

Overzicht vergaderingen

Contactgegevens Dorpsraad Herpen

Algemene contactgegevens
E-mail:
Postadres:
Zandstraat 4
5373 KW Herpen
Will de Hoog - van Dijk (Voorzitter)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22483594
Tonny van Beerendonk (Secretaris)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-57537090
Tom van Leeuwen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22822934
Neeltje Arts
Woonplaats:
Overlangel
Telefoon:
06-11212115
Arjan Calatz
Woonplaats:
Neerloon
Telefoon:
06-51013557
Peter van Roosmalen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-50897319
Anne van Griensven (penningmeester)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-27525097
Peggy Mulderij
Woonplaats:
Wijkcoƶrdinator
Telefoon:
14 0412