Nieuws

De toekomst van de voorzieningen in Herpen en Overlangel

De Dorpsraad Herpen heeft samen met de gemeente Oss en met bewoners een pilot studie uitgevoerd naar de toekomst van de voorzieningen in Herpen en Overlangel. Momenteel hebben we nog redelijke voorzieningen zoals een dorpshuis, veldsportaccommodaties en scholen, maar blijft dit zo. De basisschool in Overlangel gaat volgend jaar al dicht. De gemeente moet ernstig bezuinigingen en kan de benodigde vervangingsinvesteringen in de toekomst niet meer dragen. Bestaande voorzieningen zouden efficiënter gebruikt kunnen worden. De pilot studie heeft zich gericht op de vraag: Welke voorzieningen willen we in onze dorpen in de toekomst absoluut behouden, hoe houden we de leefbaarheid in onze dorpen op peil en welke acties moeten we daarvoor nu in gang zetten. Presentatie advies