Nieuws

Dorpsraad Herpen volop in actie.

De Dorpsraad Herpen is momenteel erg druk bezig met het inspelen op haar nieuwe taken als gevolg van de veranderingen binnen de gemeente Oss. De pilot van de voorzieningenkaart loopt volop; welke voorzieningen willen we behouden om onze dorpen leefbaar te houden richting 2030. Twee werkgroepen zijn actief om dit voor het eind van het jaar in kaart gebracht te hebben. Het zelfbeheer begint ook langzaam vorm te krijgen. In Herpen is al één wijk waar het openbare groen door een werkgroep samen met de bewoners geheel zelfstandig wordt onderhouden. Ook in Overlangel wordt dit volop opgepakt en zodoende blijft het openbare groen in onze dorpen behouden. En dat terwijl in andere dorpen en wijken veel plantsoenen en struiken zijn omgevormd tot gras, vaak tot ongenoegen van bewoners. Ook de jongerenpartij Herpen heeft weer een aantal nieuwe leden en dus fris elan erbij. Ze zijn volop bezig om een fietscrossbaantje gerealiseerd te krijgen.

Komende vergaderingen

Overzicht vergaderingen

Contactgegevens Dorpsraad Herpen

Algemene contactgegevens
E-mail:
Postadres:
Zandstraat 4
5373 KW Herpen
Will de Hoog - van Dijk (Voorzitter)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22483594
Tonny van Beerendonk (Secretaris)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-57537090
Tom van Leeuwen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22822934
Neeltje Arts
Woonplaats:
Overlangel
Telefoon:
06-11212115
Arjan Calatz
Woonplaats:
Neerloon
Telefoon:
06-51013557
Peter van Roosmalen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-50897319
Anne van Griensven (Penningmeester)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-27525097
Peggy Mulderij (Wijkcoƶrdinator)
Telefoon:
14 0412