Nieuws

Dorpsraad Herpen volop in actie.

De Dorpsraad Herpen is momenteel erg druk bezig met het inspelen op haar nieuwe taken als gevolg van de veranderingen binnen de gemeente Oss. De pilot van de voorzieningenkaart loopt volop; welke voorzieningen willen we behouden om onze dorpen leefbaar te houden richting 2030. Twee werkgroepen zijn actief om dit voor het eind van het jaar in kaart gebracht te hebben. Het zelfbeheer begint ook langzaam vorm te krijgen. In Herpen is al één wijk waar het openbare groen door een werkgroep samen met de bewoners geheel zelfstandig wordt onderhouden. Ook in Overlangel wordt dit volop opgepakt en zodoende blijft het openbare groen in onze dorpen behouden. En dat terwijl in andere dorpen en wijken veel plantsoenen en struiken zijn omgevormd tot gras, vaak tot ongenoegen van bewoners. Ook de jongerenpartij Herpen heeft weer een aantal nieuwe leden en dus fris elan erbij. Ze zijn volop bezig om een fietscrossbaantje gerealiseerd te krijgen.