Nieuws

Leerreis gemeente Oss

Ambtenaren van de gemeente hebben onlangs een leerreis gehad. Ze hebben een bezoek gebracht aan verschillende projecten die zijn opgezet door vrijwilligers ten behoeve van de leefbaarheid in dorp of wijk. In ons dorpsraadgebied ging het om de projecten opknappen en beheer van de rotondes en het snoeien van de hagen in het dorp. Bijgevoegd een korte impressie.