Nieuws

Vrijwilligers van zorgcentrum Maasland verdienen prijs 'Helden van 't Land van Herpen'

Tijdens de gezellige, drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad werden de vrijwilligers van zorgcentrum Maasland verrast met een nieuwe prijs: de Helden van 't Land van Herpen. De dorpsraad heeft deze prijs ingesteld om de waardering uit te spreken voor de vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp.

"De jury is van oordeel dat de vrijwilligers van het dienstencentrum Maasland zich bijzonder onderscheiden door enthousiast en geregeld present te zijn om ouderen van dienst te zijn op het gebied van wonen, verzorging, zorg, welzijn, entertainment en vervoer. Beurtelings geven 89 vrijwilligers hun bijdrage. Ze bieden een luisterend oor aan ouderen. Geduldig en met de nodige kennis en tact bieden zij de helpende hand in een ingewikkelder wordende samenleving." , aldus voorzitter de Hosson. Aan de onderscheiding is een geldbedrag van 500 euro verbonden.