Nieuws

Presentatie Voorzieningenkaart 2030 voor Herpen en Overlangel

Tijdens een drukbezochte vergadering in dorpshuis 't Slotje overhandigde de voorzitter van de dorpsraad Herpen, Theo de Hosson, afgelopen dinsdag het advies voor de Voorzieningenkaart 2030 voor het dorpengebied Herpen aan wethouder Jan van Loon. De voorzieningenkaart is een overzichtskaart waarop de maatschappelijke voorzieningen per kern staan die nodig geacht worden in 2030.

De dorpsraad kwam met twee concrete adviezen aan het college. Het eerste advies ging over de basisschool in Herpen. "Investeer niet in renovatie van de huidige basisschool, maar bouw een nieuwe duurzame basisschool met gymzaal in Wilgendaal nabij het sportpark van Herpinia." Daar is volgens de dorpsraad voldoende parkeergelegenheid voorhanden en het biedt de mogelijkheid om de kantine van Herpinia multifunctioneel te gaan gebruiken als accommodatie voor buitenschoolse opvang.

Het tweede advies betreft de samenwerking tussen de sportverenigingen TOG en OKSV in Overlangel. "Pas de accommodatie van TOG aan, zodat ook de seniorenafdeling van OKSV van dit sportpark gebruik kan maken." De jeugdafdeling van OKSV werkt momenteel al samen met Herpinia en dit wordt verder uitgebouwd. Met deze integratie komt het huidige sportpark van OKSV te vervallen en dit biedt mogelijkheden voor extra woningbouw in Overlangel.

Daarnaast heeft de dorpsraad aangegeven om dorpshuis 't Slotje te behouden als ontmoetingsruimte voor Herpen en ziet ze graag dat de basisschool in Overlangel - die aan het eind van het schooljaar gaat sluiten - als ontmoetingsruimte voor Overlangel, Neerloon en Keent behouden kan blijven.