Nieuws

Ontwerp Alard van Herpenplein

In 2020 gaan wij werkzaamheden uitvoeren aan het Alard van Herpenplein. In deze brief informeren wij u over wat we gaan doen, wanneer de inloopavond is om het ontwerp te bekijken en wat de planning is.

Wat gaan we doen?
We gaan het plein opnieuw inrichten, de Rogstraat ter plaatse van het plein aanpassen, nieuwe bomen en hagen planten en er zullen enkele bomen verdwijnen. Ook gaan we van een klein deel de riolering vervangen.

Wanneer is de inloopavond?
Op 10 oktober is in Dorpshuis ’t Slotje een inloopavond. De avond is van 19.00 uur tot 20.30 uur. Op deze avond kunt u het ontwerp bekijken en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Het ontwerp zal na 10 oktober op de website van de gemeente Oss worden geplaatst onder “plannen en projecten”.

Wat is de planning?
De verwachting is dat we in het voorjaar van 2020 starten met de werkzaamheden waarbij zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de evenementen in het dorp. Voordat we beginnen wordt u natuurlijk tijdig geïnformeerd over praktische zaken zoals de duur van de werkzaamheden en bereikbaarheid.

Als u nu al vragen heeft kunt u contact met mij opnemen op 14 0412 of mailen via p.megens@oss.nl en anders zie ik u graag op donderdag 10 oktober.

Met vriendelijke groet,
P. Megens
Projectleider IBOR