Nieuws

Openbare Dorpsraad-vergadering van 10 maart vervalt

Beste inwoners van Koolwijk, Herpen, Overlangel, Neerloon en Keent

De openbare vergadering die gepland staat op 10 maart, zal komen te vervallen.

We zijn van mening dat er onvoldoende zaken zijn om een volledige vergadering te vullen.

[ De notulen van de laatste vergadering ]