Nieuws

Verslag openbare vergadering 10-2-2015

De conceptnotulen van de vergadering van 10-2-2014 zijn vanaf nu te lezen onder het tabblad "Vergaderingen --> Actuele verslagen" of door hier te klikken. Het eerste deel van de vergadering stond in het teken van het kennismaken met de leden van de dorpsraad, betrokken onderdelen van de gemeente en belangrijke externe partners. In het tweede deel van de vergadering is gesproken over het afvalbeleid en de veranderingen hierin. De concept notulen zijn hier te vinden.

Door op de blauwe woorden in onderstaande tekst te klikken opent u een nieuwe pagina waar meer informatie staat.

Presentatie van de leden van de dorpsraad

Alle leden van de dorpsraad Herpen hebben kort toegelicht wie ze zijn en wat hun aandachtsgebieden zijn.

Will de Hoog - Van Dijk richt zich naast haar taken van voorzitter onder andere op onderwijs.

Rianne Hermanns - Van Vugt neemt de taken van secretaris op haar, daarnaast is ze sterk betrokken bij de zorg.

Menno Ykema treed aan als penningmeester en is aanspreekpunt voor inwoners van Overlangel, Neerloon en Keent.

Een speerpunt van Erik Banken is het verenigingsleven, daarnaast verzorgt hij de verslaglegging.

John strik zal zich onder andere bezig houden met ruimtelijke ordening en het buitengebied.

Piet Derks heeft natuurgebieden en openbare ruimte in zijn portefeuille.

En Jannie Diels heeft als speerpunten de (ouderen)zorg en de relatie met de zorgcoöperatie.

De volledige presentatie is hier te vinden.

Gemeentefunctionarissen en externe partners

Ook gemeentefunctionarissen en externe partners stelde zich voor. Als eerste stelde de nieuwe aandachtswethouder Ge Wagemakers zich voor. Daarna was het woord aan wijkagent Van Erp welke de veranderingen in het politiecorps toe lichtte. Dhr. Holl hield een korte presentatie over de afdeling "IBOR" oftewel Inrichting Beheer Openbare Ruimte. De nieuwe vertegenwoordig van Mooiland, Dhr. Van Putten, was aanwezig. En ten slotte gaf Tonny de Louw nog een toelichting op de opzet van de sociale teams en basisteams. De volledige presentatie is hier terug te vinden.

Afvalbeleid

Mw. de Smit hield nog een korte presentatie over het afvalbeleid. Wanneer mogelijk wordt hier op korte termijn een link toegevoegd. Daarna was de mogelijkheid vragen te stellen. Van deze mogelijkheid werd goed gebruik gemaakt van de aanwezigen op de vergadering. Zestien vragen en antwoorden zijn te vinden in de bijlage van de concept notulen.

Wij willen alle aanwezige functionarissen en inwoners van het dorpsraadgebied Herpen danken voor hun inbreng. We hopen jullie wederom te zien op de volgende vergadering op 10 maart aanstaande.